Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ" - 00724910

Регулярна інформація за 2012 3 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 29.10.2012
Дата останнього розміщення: 29.10.2012

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути
Звіт про стан об'єкта нерухомості Переглянути