Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публiчне акцiонерне товариство "Сiльськогосподарське пiдприємство "Шубкiвське" - 00724910

Регулярна інформація за 1 квартал 2016 р.
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 2016-04-22 13:59:20
Дата останнього розміщення: 2016-05-30 11:30:12

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути