Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.01.2017
Дата публікації 28.03.2017 11:32:01
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"
Юридична адреса* 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17
Керівник* ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - Директор. Тел: 067 99 620 38
E-mail* shubkivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСВОЄЧАСНЕ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Публічне акціонерне товариство "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ" (Код ЄДРПОУ: 00724910, місцезнаходження: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 18.01.2017 року.
Несвоєчасне розкриття особливої інформації емітентом виявлено самостійно та відбулося через неузгодженість та непослідовність дій осіб, відповідальних за оприлюднення та розкриття інформації на фондовому ринку. Причиною несвоєчасного розкриття інформації стали зміни в управлінні емітента: саморозпустилась Наглядова рада, Голова правління (керівник) подав заяву про звільнення. Загальні збори обрали нових членів Наглядової ради, після чого був призначений новий керівник емітента. Попереднім керівником не був переданий доступ до корпоративної пошти, тому новий керівник одразу після того, як дізнався про відсутність оприлюднення особливої інформації емітентом був змушений реєструвати веб-сайт та електронну пошту, укладати новий договір з Державною установою «Агенство з розвитку інфрастукрути фондового ринку України» та ідентифікуватись.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ